Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

KRI Korekta raportu bieżącego nr 48/2023 z dnia 30 października 2023 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w treści raportu bieżącego nr 48/2023 z 30 października 2023 r. („Raport”) na skutek oczywistej omyłki pisarskiej została zamieszczona błędna informacja o wpłatach z posiadanych portfeli wierzytelności w II kwartale roku obrotowego 2022/2023 r.
W związku z powyższym zmianie ulega treść pierwotnego raportu w następujący sposób: Było: • wpłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły: 83,6 mln zł w II kwartale 2023/2024 r. (79,2 mln zł w II kwartale 2022/2023 r., +10% r/r); 176,7 mln zł w H1 2023/2024 r. (155,8 mln zł w H1 2022/2023 r., +13% r/r). Jest: • wpłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły: 83,6 mln zł w II kwartale 2023/2024 r. (76,2 mln zł w II kwartale 2022/2023 r., +10% r/r); 176,7 mln zł w H1 2023/2024 r. (155,8 mln zł w H1 2022/2023 r., +13% r/r). Pozostała treść Raportu pozostaje bez zmian.

Inne komunikaty