Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

IMC QS 3/2023: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2023  
           (kwartał)(rok)  
 
 (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) 
  dlaemitentуw papierуw wartoњciowych prowadz№cych dziaіalnoњж wytwуrcz№, budowlan№, handlow№ lub usіugow№  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługInternational Financial Reporting Standards _IFRS_
as adopted by the European Union
  
        w walucieUSD     
 
       data przekazania:2023-11-09    
 
 
  IMC S.A.  
  (pełna nazwa emitenta)  
  IMC S.A. Spożywczy (spo)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  L-1468 Luxembourg  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  rue Erasme 16  
  (ulica) (numer)  
  +352 27478488 +352 27478489  
  (telefon)  (fax)  
    www.imcagro.com.ua  
  (e-mail)  (www)  
 
  (NIP)  (REGON)  

WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.USDw tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30kwartał(y) narastająco / okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od dokwartał(y) narastająco / okres od do 
 Revenue98 78461 835   
 Operating profit/(loss)1 40521 538   
 Profit/(loss) before income tax(2 348)5 189   
 Net profit/(loss)(2 253)4 668   
 Net cash flow from operating activity10 063(9 370)   
 Net cash flow from investing activity(5 802)(3 250)   
 Net cash flow from financing activity(1 966)989   
 Total net cash flow2 295(11 631)   
 Total assets337 107337 271   
 Share capital6262   
 Total equity148 355155 053   
 Non-current liabilities132 940126 704   
 Current liabilities55 81255 514   
 Weighted average number of shares35 500 46433 809 847   
 Profit/(loss) per ordinary share (in USD)(0,06)0,14   
 Total equity per share (in USD)4,184,59   
 
   
 
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 FS_IMC_9m2023.pdfCondensed consolidated interim financial statements For the nine months ended 30 September 2022 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-09ALEX LISSITSACEOALEX LISSITSA 
 2023-11-09DMYTRO MARTYNIUKCFODMYTRO MARTYNIUK 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty