Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

IMC PS /: formularz skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany            x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PS2023    
           (rok)   
 
 
  dlaemitentуw papierуw wartoњciowych prowadz№cych dziaіalnoњж wytwуrcz№, budowlan№, handlow№ lub usіugow№  
 
    (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługInternational Financial Reporting Standards _IFRS_
as adopted by the European Union
  
        w walucieUSD     
 
       data przekazania:2023-08-31    
 
 
  IMC S.A.  
  (pełna nazwa emitenta)  
  IMC S.A. Spożywczy (spo)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  L-2540 Luxembourg  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  rue Edward Steichen 26-28  
  (ulica) (numer)  
  +352 27478488 +352 27478489  
  (telefon)  (fax)  
 
  (e-mail)  (www)  
 
  (NIP)  (REGON)  
 
 (firma audytorska)          

WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.USDw tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 
 Revenue71 95244 526   
 Operating profit/(loss)8 64918 003   
 Profit/(loss) before income tax6 19111 891   
 Net profit/(loss)6 28011 336   
 Net cash flow from operating activity12 577(7 684)   
 Net cash flow from investing activity(2 658)(3 819)   
 Net cash flow from financing activity(11 733)1 441   
 Total net cash flow(1 814)(10 062)   
 Total assets331 956411 735   
 Share capital6259   
 Total equity156 869189 697   
 Non-current liabilities117 865155 201   
 Current liabilities57 22266 837   
 Weighted average number of shares35 500 46433 178 000   
 Profit/(loss) per ordinary share (in USD)0,180,34   
 Total equity per share (in USD)4,425,72   
 
 
 
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 FS_IMC_1H2023.pdfCondensed consolidated interim financial statements For the six months ended 30 June 2023 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-08-31ALEX LISSITSACEOALEX LISSITSA 
 2023-08-31DMYTRO MARTYNIUKCFODMYTRO MARTYNIUK 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty