Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

IMC QS 1/2023: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2023  
           (kwartał)(rok)  
 
 (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) 
  dlaemitentуw papierуw wartoњciowych prowadz№cych dziaіalnoњж wytwуrcz№, budowlan№, handlow№ lub usіugow№  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługInternational Financial Reporting Standards _IFRS_
as adopted by the European Union
  
        w walucieUSD     
 
       data przekazania:2023-05-24    
 
 
  IMC S.A.  
  (pełna nazwa emitenta)  
  IMC S.A. Spożywczy _spo_  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  L-1468 Luxembourg  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  rue Erasme 16  
  (ulica) (numer)  
  +352 27478488 +352 27478489  
  (telefon)  (fax)  
  www.imcagro.com.ua    
  (e-mail)  (www)  
 
  (NIP)  (REGON)  

WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.USDw tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od dokwartał(y) narastająco / okres od do 
 Revenue41 96037 970   
 Operating profit/(loss)(2 852)(5 673)   
 Profit/(loss) before income tax(4 108)(10 104)   
 Net profit/(loss)(4 101)(10 667)   
 Net cash flow from operating activity(1 898)8 910   
 Net cash flow from investing activity(21)(3 895)   
 Net cash flow from financing activity(6 448)1 195   
 Total net cash flow(8 367)6 210   
 Total assets321 964326 499   
 Share capital6262   
 Total equity146 238150 315   
 Non-current liabilities116 865116 484   
 Current liabilities58 86159 700   
 Weighted average number of shares35 500 46433 178 000   
 Profit/(loss) per ordinary share (in USD)(0,11)(0,32)   
 Total equity per share (in USD)4,124,53   
 
   
 
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 FS_IMC_1Q2023.pdfInterim report for the three months ended 31 March 2023 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-05-24ALEX LISSITSACEOALEX LISSITSA 
 2023-05-24DMYTRO MARTYNIUKCFODMYTRO MARTYNIUK 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty