Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STA Odstąpienie od ubiegania się Emitenta o przeniesienie notowań jego akcji na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Starward Industries S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o odstąpieniu od ubiegania się Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Emitenta, które to akcje są obecnie notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Decyzja została podjęta z uwagi na aktualną sytuację Emitenta, w szczególności wyniki sprzedażowe gry “The Invincible”, o których Emitent informował w komunikacie ESPI nr 14/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. i konieczną optymalizację kosztów jego działalności, a także niepewność co do realnego terminu przeniesienia notowań akcji Emitenta na rynek regulowany.

Inne komunikaty