Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARTIFEX: strona spółki
15.11.2023, 20:59

ART Q 3/2023: formularz raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport kwartalny Q3/2023  
           (kwartał)(rok)  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-15    
 
 
  ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ARTIFEX MUNDI S.A. Informatyka (inf)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  40-855 Katowice  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Szewczenki 8B  
  (ulica) (numer)  
  +48 32 7470447    
  (telefon)  (fax)  
  ir@artifexmundi.com www.artifexmundi.com  
  (e-mail)  (www)  
  6482765128 242841025  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego     
 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów59 147,529 646,612 921,96 323,9 
 Zysk z działalności operacyjnej16 280,08 159,23 556,71 740,5 
 Zysk przed opodatkowaniem16 150,98 848,23 528,51 887,4 
 Zysk okresu14 290,67 822,03 122,11 668,5 
 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 371,74 549,5518,1970,5 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 665,6-13 950,3-363,9-2 975,7 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-574,5-708,8-125,5-151,2 
 Przepływy pieniężne netto, razem131,6-10 217,028,8-2 179,4 
 
 Dane bilansowe na dzień30.09.202331.12.202230.09.202331.12.2022 
 
 Aktywa razem84 582,665 006,518 246,313 861,0 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 733,39 817,23 178,32 093,3 
 Zobowiązania długoterminowe703,71 141,4151,8243,4 
 Zobowiązania krótkoterminowe14 029,68 675,83 026,51 849,9 
 Kapitał własny69 849,355 189,315 068,011 767,7 
 Kapitał podstawowy119,0119,025,725,4 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 2023.Q3 Artifex Mundi - Sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2023.pdfRaport kwartalny Spółki Artifex Mundi S.A. za okres od 1 stycznia do 30 września 2023 r. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-15Przemysław BłaszczykPrezes Zarządu  
 2023-11-15Kamil UrbanekCzłonek Zarządu  
 2023-11-15Robert MikuszewskiCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty