Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARTIFEX: strona spółki
20.11.2023, 11:58

ART Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.

Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 20 listopada 2023 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014, przez Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o., Spółka powzięła informację o nabyciu przez Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. w dniu 16 listopada 2023 r. 200 000 akcji Spółki.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Pan Przemysław Danowski jest: a) Członkiem Rady Nadzorczej Spółki dzięki czemu posiada dostęp do informacji poufnych Emitenta, a także b) Członkiem Zarządu Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty