Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARTIFEX: strona spółki
20.11.2023, 12:03

ART Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 20 listopada 2023 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014, przez Pana Tomasza Grudzińskiego, tj. osobę będącą Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, Spółka powzięła informację o nabyciu przez Pana Tomasza Grudzińskiego:
a) w dniu 16 listopada 2023 roku 1 000 akcji Emitenta; b) w dniu 17 listopada 2023 roku 3 000 akcji Emitenta; c) w dniu 20 listopada 2023 roku 1 000 akcji Emitenta; Pan Tomasz Grudziński jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, dzięki czemu posiada dostęp do informacji poufnych Emitenta. Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty