Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TRIGGO: strona spółki
20.11.2023, 23:30

TGG Zawiadomienie w sprawie zmiany udziału w głosach

Zarząd Triggo SA z siedzibą w Łomiankach ("Spółka") informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza – Adama Szkaradnika, w sprawie zmiany udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.
W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienie.

Załączniki

Inne komunikaty