Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KREDYTIN: strona spółki
22.11.2023, 14:44

KRI Informacja o otrzymaniu przez Spółkę pisemnego sprawozdania z wyników badania przeprowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2023, w załączeniu przekazuje, udostępnione Spółce w dniu 22 listopada 2023 r., pisemne sprawozdanie z wyników badania sporządzone przez Rödl Kancelaria Prawna sp. k. oraz Roedl Audit sp. z o.o. („Biegły”), działających jako rewident do spraw szczególnych w Spółce, wyznaczony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS celem zbadania zagadnień opisanych w § 2 projektu uchwały nr 4/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych, zamieszczonego w sporządzonym przez notariusza Sławomira Strojny protokole Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 kwietnia 2022 r. (Rep A nr 5729/2022).
Zarząd Spółki po wstępnym zapoznaniu się ze sprawozdaniem Biegłego ma zastrzeżenia i uwagi co do wniosków i poglądów w nim zawartych. Zarząd zamierza opublikować swoje szczegółowe stanowisko w przedmiotowej kwestii.

Załączniki

Inne komunikaty