Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KREDYTIN: strona spółki
22.11.2023, 15:38

KRI Warunkowy przydział obligacji serii P1

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 49/2023 z dnia 02 listopada 2023 r., informuje, że w dniu 22 listopada 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o warunkowym przydziale 15.000 (piętnastu tysięcy) niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P1 o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 15.000.000 PLN (piętnaście milionów złotych) („Obligacje”). Warunkowy przydział Obligacji został przez Zarząd Spółki dokonany zgodnie z listą wstępnej alokacji ustaloną przez Michael / Ström / Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (pełniący w odniesieniu do Obligacji funkcję m.in. organizatora emisji i oferującego), z zastosowaniem zasad redukcji określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Przydział Obligacji przez Zarząd Spółki nastąpił pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania przydzielonych Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych Inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., na podstawie stosownych instrukcji rozrachunku. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu oferty Obligacji zostaną przez Spółkę podane do publicznej wiadomości odrębnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty