Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DIGITREE: strona spółki
22.11.2023, 17:18

DTR QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-07-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSFF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-22    
 
 
  DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  DIGITREE GROUP S.A. Usługi inne (uin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  44-200 Rybnik  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Raciborska 35A  
  (ulica) (numer)  
  +48 32 42 10 180 +48 32 42 10 180  
  (telefon)  (fax)  
  relacjeinwestorskie@digitree.pl www.digitree.pl  
  (e-mail)  (www)  
  642-28-84-378 240018741  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
 Przychody netto ze sprzedażyproduktów, towarów i materiałów66 95156 89014 62712 135 
 Koszty działalności operacyjnej67 57358 65914 76312 513 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej-265428-5891 
 Zysk (strata) brutto-664376-14580 
 Zysk (strata) netto-861-8-188-2 
 Liczba udziałów/akcji w sztukach2 485 7752 485 7752 485 7752 485 775 
 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)*-0,35-0,00-0,08-0,00 
 Aktywa trwałe20 99421 7924 5294 647 
 Aktywa obrotowe19 15520 8584 1324 447 
 Kapitał własny20 45121 3634 4124 555 
 Zobowiązania długoterminowe2 1043 045454649 
 Zobowiązania krótkoterminowe17 59418 2433 7953 890 
 Wartość księgowa na akcję (zł/euro)*8,239,321,771,99 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej139-39530-84 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 348-543-513-116 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6871 911150408 
 WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów23 42110 6155 1172 264 
 Koszty działalności operacyjnej22 64312 5214 9472 671 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej785-1 213171-259 
 Zysk (strata) brutto2 6532 325580496 
 Zysk (strata) netto2 7072 436592520 
 Liczba udziałów/akcji w sztukach2 485 7752 485 7752 485 7752 485 775 
 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)*1,090,980,240,21 
 Aktywa trwałe19 86919 9834 2864 261 
 Aktywa obrotowe8 6744 5981 871980 
 Kapitał własny18 71215 9974 0373 411 
 Zobowiązania długoterminowe8881 170192250 
 Zobowiązania krótkoterminowe8 9437 4131 9291 581 
 Wartość księgowa na akcję (zł/euro)*7,536,981,621,49 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 376-4 602-301-982 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej9723 082212657 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3401 61474344 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> <font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="13px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Pozycje </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">bilansowe, tj. VIII-XIII oraz XXIV-XXIX prezentowane s&#261; odpowiednio na</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dzie&#324; 30.09.2023 r. i 31.12.2022 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">r.Liczba </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">akcji podana jest w sztukach. Zysk </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">netto na akcj&#281; zwyk&#322;&#261; oraz warto&#347;&#263; ksi&#281;gowa na akcj&#281; </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">podane s&#261; w z&#322;/euro.</span></font><font face="Times New Roman"> </font> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Digitree_Group_Raport_3Q2023.pdfSkonsolidowany Raport GK Digitree Group 3Q 2023 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-22Konrad ŻaczekPrezes Zarządu  
 2023-11-22Przemysław MarcolCzłonek Zarządu  
 2023-11-22Wiktor MazurCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty