Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KREDYTIN: strona spółki
24.11.2023, 17:14

KRI Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 oraz art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 7 ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 r., godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 18 (Sound Garden Hotel), 02 – 092 Warszawa.
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierające porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestnictwa i wykonywania głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał i ich uzasadnienie stanowią załączniki do niniejszego raportu. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia i materiały dla akcjonariuszy będą dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.

Załączniki

Inne komunikaty