Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DIGITREE: strona spółki
30.11.2023, 12:34

DTR Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent", „Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30.11.2023 r. otrzymał od Pana Dariusza Górki rezygnację ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej i tym samym funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Digitree Group S.A., która została złożona ze skutkiem na dzień 29.11.2023 r. Pan Dariusz Górka nie podał przyczyny rezygnacji z pełnionej przez siebie funkcji.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty