Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KREDYTIN: strona spółki
30.11.2023, 20:15

KRI Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2023 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym – od akcjonariusza Spółki (posiadającego akcje Spółki stanowiące ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki – zgodnie z przedstawionym świadectwem depozytowym akcjonariusz dysponuje 3.807.218 akcjami Spółki, stanowiącymi 29,52% kapitału zakładowego Spółki), tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”) – żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 21 grudnia 2023 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 54/2023 („NWZ”), dodatkowego punktu w porządku obrad.
W związku z powyższym żądaniem, Akcjonariusz przedstawił projekt stosownej uchwały NWZ wraz z uzasadnieniem w zakresie dotyczącym zaproponowanego pkt 6 porządku obrad NWZ, który to materiał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zarząd Spółki podejmie w ustawowym terminie działania zmierzające do uzupełnienia porządku obrad NWZ mając na względzie żądanie Akcjonariusza.

Załączniki

Inne komunikaty