Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

KRI Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny postanowienia o uchyleniu zaskarżonego postanowienia i przekazaniu wniosku o zabezpieczenie do ponownego rozpoznania

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 36/2022 oraz 38/2022 informuje, że Spółka powzięła, w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych, wiedzę o wydaniu w dniu 23 listopada 2023 r. przez Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej („Sąd”) postanowienia („Postanowienie”) o uchyleniu zaskarżonego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy z dnia 6 lipca 2022 r. o zabezpieczeniu roszczenia powodów (2 członków Rady Nadzorczej Spółki) o uchylenie uchwały nr 6/2022 Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 25 kwietnia 2022 r. i przekazaniu wniosku o zabezpieczenie roszczenia do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie.
Sąd w wydanym Postanowieniu nie wypowiedział się co do merytorycznych przesłanek dotyczących zasadności bądź braku zasadności udzielenia zabezpieczenia. O rozstrzygnięciu Sądu Okręgowego w Warszawie, które zapadnie na skutek przekazania wniosku o zabezpieczenie do ponownego rozpoznania Spółka powiadomi w odrębnym raporcie.

Inne komunikaty