Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MIRBUD: strona spółki
6.12.2023, 15:38

MRB Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła-Lotnisko”

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że konsorcjum firm w składzie:
• KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni (Lider Konsorcjum); • MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (Partner Konsorcjum), otrzymało zwrotnie podpisaną z Gminą Piła (pl. Staszica 10, 64-920 Piła). Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. „Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła-Lotnisko” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość umowy: 39 494 087,53 złotych brutto. Termin realizacji zadania: 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Informacja o podpisaniu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty