Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

DTR Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Digitree Group S.A. („Emitent", „Spółka") informuje, że dniu dzisiejszym, tj. 06.12.2023 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana André Mierzwa. Powołanie nastąpiło w drodze kooptacji dokonanej przez Radę Nadzorczą Emitenta, na mocy § 16 ust. 6 Statutu Spółki. Zgodnie §16 ust. 6 Statutu Spółki nowo powołany Członek Rady Nadzorczej będzie sprawować czynności do czasu dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy.
Pozostałe informacje, w tym nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk Pana André Mierzwa, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty