Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

KRI Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiedzę o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy („Sąd”) postanowienia z dnia 17 listopada 2023 r. („Postanowienie”) o umorzeniu postępowania toczącego się przed Sądem (sygn. akt XVI GC 475/20) z powództwa akcjonariusza Spółki – BEST S.A. z siedzibą w Gdyni, w przedmiocie stwierdzenia nieważności, ewentualnie uchylenia, uchwały nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2019 r.

Inne komunikaty