Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CBD Zakończenie negocjacji opisanych w raporcie ESPI nr 17/2023 bez uzyskania porozumienia.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 17/2023 z dnia 30/03/2023 roku, Zarząd Cannabis Poland S.A. („Emitent”) informuje, że strony zakończyły (bez osiągniecia porozumienia) negocjacje, których przedmiotem było ustalenie warunków nabycia przez Emitenta praw do już zarejestrowanego w URPL surowca farmaceutycznego, zawierającego THC powyżej 0,3 proc., czyli tzw. marihuany medycznej. W efekcie Emitent pojął decyzję o rezygnacji z planów nabycia praw do przedmiotowego surowca farmaceutycznego. Zarząd Emitenta podkreśla, że powyższe oznacza tylko i wyłącznie rezygnację z planów nabycia przez Emitenta praw od jednego kontrahenta (zbywcy). Rezygnacja wynika z faktu, że możliwa do uzyskania cena nabycia była w ocenie Emitenta zbyt wysoka i w efekcie mogła uniemożliwić uzyskanie przez Emitenta satysfakcjonującego zwrotu z inwestycji. Zarząd Emitenta podkresla, że prowadzi i zamierza prowadzić konsekwentne działania mające na celu spełnienie warunków umożliwiających rozpoczęcie przez Emitenta dystrybucji marihuany medycznej.
===

Inne komunikaty