Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IMAGEPWR: strona spółki
12.12.2023, 17:44

IPW Zmiana harmonogramu oferty akcji serii F

Zarząd Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje o przedłużeniu zapisów na nie więcej niż 274.100 (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: Akcje Oferowane) do dnia 21 grudnia 2023 roku.
W związku ze zmianą terminu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane Emitent przekazuje zaktualizowany harmonogram oferty publicznej Akcji Oferowanych (dalej: Oferta Publiczna): - 15 listopada 2023 r. - publikacja Dokumentu Ofertowego na stronie internetowej Spółki,  - 20 listopada 2023 r. – ustalenie ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, - 21 listopada 2023 r. – rozpoczęcie składania zapisów na Akcje Oferowane, - 21 grudnia 2023 r. – zakończenie składania zapisów na Akcje Oferowane,  - 22 grudnia 2023 r. - przydział Akcji Oferowanych. W związku z powyższym, w dniu 12 grudnia 2023 r., Spółka opublikowała na swojej stronie internetowej Komunikat Aktualizujący nr 1 z dnia 12 grudnia 2023 roku do Dokumentu Ofertowego Image Power S.A. opublikowanego w dniu 15 listopada 2023 r.

Inne komunikaty