Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MEDICALG: strona spółki
19.12.2023, 20:48

MDG Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się w dniu 19 grudnia 2023 r.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, w formie załącznika do niniejszego raportu, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 grudnia 2023 r. („Walne Zgromadzenie”) wraz z wynikami głosowania nad tymi uchwałami. Zarząd informuje, że wszystkie uchwały, które były poddane pod głosowanie zostały podjęte.
Ponadto, Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy w stosunku do podjętych uchwał. Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 – 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

Załączniki

Inne komunikaty