Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BOWIM: strona spółki
22.12.2023, 11:03

BOW Podpisanie przez Emitenta aneksów do Umów kredytowych z mBank S.A.

Zarząd Spółki Bowim S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22.12.2023r. powziął informację o podpisaniu z dniem 21.12.2023r. Umowy ramowej dla Linii wieloproduktowej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”).
Podpisana z Bankiem umowa zastąpiła Umowę z dnia 27.12.2006 r. wraz z późniejszymi zmianami, o zmianie której Emitent ostatnio informował w raporcie bieżącym nr 37/2022 z dnia 20.12.2022r. Przedmiotem nowej Umowy zawartej z Bankiem jest udostępnienie finansowania w ramach limitu do łącznej kwoty 75.000.000 PLN. Oznacza to zwiększenie zaangażowania w porównaniu do poprzedniej Umowy o kwotę 12.000.000 PLN. W ramach limitu ustalono następujące sublimity produktowe: - kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 50.000.000 PLN - kredyt obrotowy do kwoty 75.000.000 PLN - gwarancje bankowe do kwoty 30.000.000 PLN - akredytywy do kwoty 75.000.000 PLN Emitent zobowiązał się do ustanowienia zabezpieczeń ustalonych z Bankiem. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jednocześnie Emitent podjął decyzję o: - wypowiedzeniu z dniem 21.12.2023 r. Umowy o kredyt odnawialny do kwoty 13.000.000 PLN, o zmianie której Emitent ostatnio informował w raporcie bieżącym nr 42/2021 z dnia 13.12.2021 r. - wypowiedzeniu z dniem 21.12.2023 r. Umowy ramowej dla linii wieloproduktowej objętej gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FPG do kwoty 20.000.000 PLN, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2022 z dnia 30.06.2022 r. W wyniku opisanych zmian Bank uaktualnił posiadane zabezpieczenia, odstępując częściowo od ustanowionego na jego rzecz zastawu rejestrowego na wydzielonych zapasach należących do Emitenta.

Inne komunikaty