Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
JSW: strona spółki
22.12.2023, 11:15

JSW Rezygnacja członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„JSW”] informuje, że Pan Robert Łazarczyk złożył w dniu dzisiejszym rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej JSW z dniem 22 grudnia 2023 roku.
Przyczyny rezygnacji nie zostały wskazane. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty