Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IMAGEPWR: strona spółki
22.12.2023, 15:16

IPW Niedojście do skutku emisji akcji serii F

Zarząd Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 21/2023 z dnia 15 listopada 2023 r., raportu ESPI nr 23/2023 z dnia 20 listopada 2023 r., raportu ESPI nr 24/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r., w związku z brakiem zapisów, informuje o niedojściu do skutku emisji akcji serii F oraz braku przydziału przedmiotowych akcji. Zarząd Emitenta, w dniu 22 grudnia 2023 r., podjął uchwałę w sprawie zakończenia oferty akcji serii F stwierdzającą, ze oferta ta nie doszła do skutku. Tym samym, nie zostanie dokonane podwyższenie kapitału zakładowego na drodze emisji akcji serii F będących przedmiotem oferty.
Zarząd Emitenta zaznacza, iż aktualne przychody ze sprzedaży gier oraz środki pochodzące z pożyczek są wystarczające do pełnego finansowania bieżącej działalności operacyjnej Spółki, a celem emisji akcji serii F było pozyskanie przez Spółkę dodatkowych funduszy na dynamizację rozwoju. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że będzie stale monitorować sytuację na rynku kapitałowym, a w przypadku zidentyfikowania sprzyjających uwarunkowań, może podjąć działania ukierunkowane na pozyskanie dodatkowych środków finansowych w ramach finansowania kapitałowego lub dłużnego.

Inne komunikaty