Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STA Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Markiem Markuszewskim

Zarząd Starward Industries S.A. (dalej: „Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 stycznia 2024 r., Emitent zawarł umowę pożyczki (“Umowa”) z byłym Prezesem Zarządu Emitenta, akcjonariuszem Markiem Markuszewskim, na mocy której akcjonariusz udzielił Spółce pożyczki w kwocie 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100) z terminem spłaty do dnia 31 maja 2024 r., oprocentowanej na 6% (sześć procent) w skali roku, z odsetkami płatnymi w całości wraz ze spłatą kwoty pożyczki.
Celem zawarcia Umowy jest zapewnienie Spółce środków wspomagających finansowanie bieżącej działalności.

Inne komunikaty