Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STA Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Starward Industries S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza Marka Markuszewskiego zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu udziału poniżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do raportu.

Załączniki

Inne komunikaty