Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
JSW: strona spółki
3.01.2024, 13:13

JSW Informacja w sprawie zmian w składzie Zarządu JSW S.A.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„JSW”, „Spółka”] informuje, że dnia 3 stycznia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie:
- odwołania z dniem dzisiejszym ze składu Zarządu Spółki Pana Wojciecha Kałuży (Kałuża) ze stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju JSW XI kadencji, - powierzenia Panu Tomaszowi Cudnemu (Cudny) pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju od dnia 3 stycznia 2024 roku do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju. Pan Tomasz Cudny w wyżej wskazanym okresie pozostaje również Prezesem Zarządu JSW. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty