Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARTIFEX: strona spółki
8.01.2024, 14:43

ART Terminy publikacji raportów okresowych Artifex Mundi S.A. w roku obrotowym 2024

Zarząd Artifex Mundi S.A. (dalej jako: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2024 roku:
• Jednostkowy raport roczny za 2023 r. – 27 marca 2024 r. • Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r. • Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2024 r. – 11 września 2024 r. • Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 13 listopada 2024 r. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej jako: „Rozporządzenie”), Emitent nie będzie publikować jednostkowego raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 r. oraz jednostkowego raportu kwartalnego za II kwartał 2024 r. Podstawa prawna szczegółowa obowiązku informacyjnego: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 poz. 757).

Inne komunikaty