Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FIGENE: strona spółki
13.01.2024, 19:52

FIG Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie

Zarząd FIGENE Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 9 stycznia 2024 roku pomiędzy Spółką jako zastawnikiem, a Advanced Company Limited z siedzibą na Malcie jako zastawcą, zawarte zostały umowy zastawu zwykłego i zastawu rejestrowego, na podstawie których ustanowiono zastaw na rzecz Emitenta na 22.900.000 akcjach FIGENE Capital S.A., stanowiących 10,65% w kapitale zakładowym FIGENE Capital S.A., uprawniających do wykonywania 22.900.000 głosów na walnym zgromadzeniu FIGENE Capital S.A., stanowiących 10,63% ogólnej liczby głosów w Spółce. Na podstawie w/w umów, Emitent przekroczył próg 10%, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, jednakże nie będzie wykonywał prawa głosu z akcji własnych.
Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty