Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FIGENE: strona spółki
10.05.2024, 8:14

FIG Zawarcie listu intencyjnego z SD SWISS AG dotyczącego potencjalnej współpracy w realizacji projektów OZE

Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 09 maja 2024 r. Spółka podpisała z SD Swiss AG spółką podlegającą prawu szwajcarskiemu z siedzibą w Zug list intencyjny, w którym Strony zadeklarowały wolę współpracy w realizacji projektów OZE. Strony zdecydowały o możliwości wspólnego rozwijania projektów elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych oraz magazynów energii SD Swiss AG, będących na różnych etapach rozwoju. Potencjalna wielkość portfela, jaki posiada SD Swiss AG wynosi 140 MW.
Po podpisaniu niniejszego listu intencyjnego FIGENE CAPITAL S.A. rozpocznie proces przeprowadzenia due diligence w celu zweryfikowania możliwości wykorzystania zasobów projektowych SD Swiss AG, w tym potencjału cable pooling, rozwijania magazynów energii oraz zwiększenia mocy produkcyjnych Grupy FIGENE. Na podstawie zawartego listu intencyjnego Strony nie podjęły wobec siebie żadnych finansowych czy też niefinansowych zobowiązań. List intencyjny ma na celu uporządkowanie rozmów prowadzonych przez Strony i nie kształtuje praw i obowiązków Stron. Szczegółowe zamierzenia związane z realizacją projektów OZE będą realizowane na podstawie stosownych odrębnych umów. Emitent uznał zawarcie listu intencyjnego za informację poufną, ponieważ stanowi podstawę do rozpoczęcia negocjacji mających na celu dalszą realizację strategii Grupy i będzie krokiem milowym w realizacji planów Emitenta dotyczących rozbudowy infrastruktury energetycznej. Potencjalna współpraca z SD Swiss AG umożliwi pozyskanie dodatkowych projektów PV, kolejnych warunków przyłączeniowych oraz rozwój magazynów energii, aby zapewnić stabilność dostaw i efektywnie wykorzystać energię pochodzącą z OZE. Ponadto, docelowo uruchomienie farm PV i prace nad cable pooling poprzez wykorzystanie zabezpieczonych zdolności przesyłu energii do uruchomienia w tej samej lokalizacji elektrowni wiatrowych, będzie korzystne zarówno dla efektywności energetycznej, jak i optymalizacji inwestycji. Dodatkowo, potencjalna współpraca z SD Swiss AG stwarza większe możliwości dywersyfikacji mocy produkcyjnych Grupy FIGENE, co o przyczyni się do rozszerzenia zakresu jej działalności oraz osiągnięcia większej skali operacyjnej, co z kolei może zwiększyć wartość Spółki dla jej akcjonariuszy.

Inne komunikaty