Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

INK Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Instal Kraków S.A. przedstawia daty przekazywania raportów okresowych Spółki w 2024 roku o których mowa w "Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" z dnia 29 marca 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 757 (dalej "Rozporządzenie"):
Jednostkowy raport roczny za 2023 rok - 28 marca 2024 roku. Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok - 28 marca 2024 roku. Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2024 roku - 20 maja 2024 roku. Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku - 16 września 2024 roku. Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2024 roku - 15 listopada 2024 roku. Ponadto Emitent informuje o: 1) podtrzymaniu zamiaru przekazywania rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, 2) podtrzymaniu zamiaru przekazywania skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego oraz umieszczeniu w nim informacji wskazanych w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Inne komunikaty