Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IMAGEPWR: strona spółki
18.01.2024, 16:40

IPW Zawarcie umowy dystrybucyjnej z GOG sp. z o.o.

Zarząd Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż 18 stycznia 2024 r. została obustronnie podpisana umowa dystrybucyjna z dnia 8 stycznia 2024 r. (dalej: Umowa, Umowa dystrybucyjna) ze spółką GOG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Dystrybutor) dla gier Spółki w wersji na PC pt. Offroad Mechanic Simulator oraz Haunted House Renovator (dalej: Gry).
Zgodnie z Umową Gry Emitenta będą sprzedawane na całym świecie poprzez odpowiednie platformy Dystrybutora. Umowa dystrybucyjna obowiązuje przez 2 lata odpowiednio od daty premiery każdej z Gier, który to okres będzie automatycznie przedłużany o okres jednego roku, jeżeli żadna ze stron nie złoży pisemnego wypowiedzenia Umowy na 30 dni przed wygaśnięciem początkowego lub odnowionego terminu obowiązywania Umowy. Premiera gry pt. Offroad Mechanic Simulator miała miejsce 24 lipca 2023 r., a premiera gry pt. Haunted House Renovator planowana jest w IV kwartale 2024 r. Spółka nie wyklucza, iż przedmiotowa Umowa zostanie rozszerzona na inne produkty Emitenta. Wynagrodzenie Emitenta z niniejszej Umowy dystrybucyjnej wynosi 80% przychodów netto ze sprzedaży Gier, tj. przychodów pomniejszonych o odpowiednie podatki, opłaty, zwroty, rabaty, które zostały szczegółowo opisane w Umowie. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty