Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DIGITREE: strona spółki
23.01.2024, 12:49

DTR Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie"), Zarząd Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:
1. Raporty kwartalne: - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 23 maja 2024 r. - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 26 listopada 2024 r. 2. Raport półroczny: - Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku – 17 września 2024 r. 3. Raporty roczne: - Jednostkowy raport roczny Digitree Group S.A. za 2023 rok – 18 kwietnia 2024 r. - Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Digitree Group za 2023 rok – 18 kwietnia 2024 r. Jednocześnie, na podstawie §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Odpowiednie raporty skonsolidowane będą zawierać wymagane jednostkowe informacje finansowe. Ponadto Emitent informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował skonsolidowanego i jednostkowego raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku oraz za II kwartał 2024 roku.

Inne komunikaty