Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IZOLACJA: strona spółki
25.01.2024, 14:27

IZO Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Izolacji - Jarocin S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2024:
1. Raporty kwatalne: - za I kwartał 2024 r. - w dniu 10 maja 2024 r. - za III kwartał 2024 r. - w dniu 15 listopada 2024 r. 2. Raport śródroczny za I półrocze 2024 r. - w dniu 30 września 2024 r. 3. Raport roczny za 2023 r. - w dniu 30 kwietnia 2024 r. Ponadto zgodnie z par. 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, raporty kwatalne za IV kwartał 2023 r. oraz za II kwartał 2024 r. nie będą publikowane.

Inne komunikaty