Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IZOLACJA: strona spółki
25.04.2024, 22:35

IZO Zmiana terminu publikacji raportu za 2023 rok

Zarząd IZOLACJI-JAROCIN SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu
rocznego za rok 2023, którego publikacja miała nastąpić w dniu 30 kwietnia 2024 roku. Raport okresowy za rok 2023 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27 kwietnia 2024 roku. Podstawa prawna: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Inne komunikaty