Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

DTR Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. („Emitent”, „Spółka”), Zarząd Spółki zwołuje w trybie art. 4021 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się dnia 06.03.2024 r. o godzinie 11:00 w Warszawie, w biurze kancelarii notarialnej przy ul. Twarda 18 (piętro 12), 00-105 Warszawa.
W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z proponowanym porządkiem obrad, struktura kapitału zakładowego Spółki, wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania.

Załączniki

Inne komunikaty