Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DMGROUP: strona spółki
9.02.2024, 13:22

GLC Powołanie Członka Zarządu Spółki Global Cosmed S.A.

Zarząd Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 9 lutego 2024 roku podjęła uchwałę o powołaniu z dniem połączenia Emitenta (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną - Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze (Spółka Przejmowana), Pana Michała Grzegorza Czajki do składu Zarządu Spółki Global Cosmed S.A. i powierzeniu mu funkcji Członka Zarządu.
Pan Michał Grzegorz Czajka posiada ponad 25 letnie doświadczenie w branży FMCG non- food zdobyte zarówno na rynkach polskich jak i zagranicznych w tym 15 lat na stanowiska C-Level Executive. Przez wiele lat związany z Grupą Sarantis, wiodącym europejskim producentem marek kosmetycznych i jednorazowych artykułów gospodarstwa domowego, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie: sprzedaży międzynarodowej, marketingu, rozwoju i wprowadzania nowych marek na rynki lokalne i globalne, optymalizacji procesów efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Jako General Manager na rynku Węgierskim i Polski, poza standardowymi procesami związanymi racji funkcji GM, odpowiadał również za zrealizowane procesy akwizycji zarówno pod kątem strategicznym jak również egzekucyjnym, włączając w to operacyjne połączenie przejmowanych spółek i wdrożenie przejętych marek w portfolio produktowe firmy zarówno na rynkach lokalnych jak i międzynarodowych. W latach 2015-2019 zasiadał we władzach Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, jako Vice-Prezes Zarządu, mając bezpośredni wpływ na ogólnopolskie działania na rzecz rozwoju przemysłu kosmetycznego w Polsce. Od 2019 roku związany z Grupą Kapitałową Global Cosmed jako Członek Zarządu i Managing Global Cosmed Group S.A. odpowiedzialny za rozwój biznesu własnych brandów zarówno w Polsce jak też na rynkach zagranicznych. Przebieg kariery zawodowej Pana Michała Grzegorza Czajki: 1997 - 1999 – Dyrektor Oddziału – S.D.Pack Plast Int. 1999 - 2003 – National Key Account Managers – S.D. Pack Plast Int. 2003 - 2008 – Sales Director – Sarantis Polska 2008 - 2015 – General Manager – Sarantis Węgry 2015 - 2019 - General Manager – Sarantis Polska 2015 - 2019 – Członek Zarządu – Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego (kosmetyczni.pl) od 2019 - Członek Zarządu i Managing Director Global Cosmed Group S.A. Pan Michał Grzegorz Czajka włada językiem polskim i angielskim. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Michał Grzegorz Czajka, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej, ani też nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Inne komunikaty