Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Dr. Miele Cosmed Group SA (DMG)

DataTytułKursZmiana
2024-05-20
DMG Rezygnacja osoby nadzorującej
3,30
0,00
2024-05-15
DMG Wniosek Zarządu Dr. Miele Cosmed Group S.A. dotyczący podziału zysku netto Spółki za 2023 rok, zawierający rekomendację kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy
3,39
-0,29
2024-04-30
DMG Przyjęcie Strategii biznesowej Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group
3,50
0,00
2024-04-26
DMG SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
3,50
0,00
2024-04-26
DMG RR /2023: formularz dla raportów rocznych
3,50
0,00
2024-04-19
DMG Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2023
3,39
0,00
2024-04-12
DMG Uzyskanie przez umowę zawartą przez jednostkę zależną od Emitenta statusu umowy znaczącej.
3,35
0,00
2024-04-11
DMG Przyjęcie polityki dywidendowej na lata 2024 - 2026
3,36
0,00
2024-03-27
DMG Prognoza wyników finansowych na 2024 rok
3,18
+1,57
2024-03-08
GLC Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia akcji Emitenta
3,67
+0,54
2024-03-01
GLC Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Emitenta
3,74
0,00
2024-03-01
GLC Rejestracja zmiany Statutu Emitenta, w tym zmiany firmy Emitenta
3,74
0,00
2024-02-29
GLC Temat: Szacunki wybranych danych finansowych za 2023 rok
3,64
0,00
2024-02-14
GLC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze wraz z korektą powiadomienia o transakcjach
3,46
0,00
2024-02-09
GLC Powołanie Komitetu ds. ESG Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A.
3,23
-2,48
2024-02-09
GLC Powołanie Członka Zarządu Spółki Global Cosmed S.A.
3,23
-2,48
2024-02-08
GLC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 lutego 2024 roku.
3,14
+0,64
2024-02-08
GLC Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 lutego 2024 roku.
3,14
+0,64
2024-01-31
GLC Informacja o blokadzie systemów informatycznych Global Cosmed S.A. i spółek zależnych - atak hakerski.
2,85
+2,46
2024-01-25
GLC Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024
2,82
-2,13
  • Poprzednia strona
  • z 20
  • Następna strona