Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DMGROUP: strona spółki
30.04.2024, 8:06

DMG Przyjęcie Strategii biznesowej Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group

Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje,
iż w dniu 29 kwietnia 2024 r. podjął uchwałę o przyjęciu Strategii biznesowej Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group („Strategia biznesowa”), której treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Raportu Bieżącego. Wraz ze Strategią biznesową Emitent przedstawia materiały dotyczące: • Informacji ogólnych o Grupie Kapitałowej • Wybrane informacje finansowe i sprzedażowe o wynikach za 2023 rok. Strategia biznesowa oparta jest na 4 kluczowych założeniach: • Poziomie satysfakcji biznesowej w obszarach: konsumenci, partnerzy biznesowi i akcjonariusze • Rozwoju organicznym – zarówno w ramach obecnych kompetencji produkcyjnych oraz nowych związanych z trwającymi modernizacjami naszych fabryk • Rozwoju geograficznym – zakładającym zarówno ekspansję geograficzną jak również poprawę jakości dystrybucji na aktualnych rynkach eksportowych oraz skokowy rozwój dystrybucji na rynku niemieckim, który z racji własnych struktur operacyjnych jest naszym rynkiem macierzystym • ESG – zgodną z obowiązującą strategią ESG w Grupie Kapitałowej. Określenie filarów strategii biznesowej porządkuje i wyznacza priorytety działań dla wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej wyznaczając cele średnioterminowe. Za realizację strategii odpowiadają imiennie członkowie Zarządu przypisani w strukturze organizacyjnej do poszczególnych zakresów odpowiedzialności. Emitent spodziewa się następujących efektów Strategii biznesowej i ich wpływu na przyszłą sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group: • Kontynuację trendu wzrostu skonsolidowanych przychodów w przedziale od 10% do 15% w ujęciu rocznym, ostatecznie uzależnionego od zmiennego otoczenia konkurencyjnego, z założeniem podwojenia obrotu w perspektywie kilku lat • Skokowego rozwoju sprzedaży naszych marek na rynku niemieckim dzięki rozwojowi dystrybucji oraz wprowadzeniu nowych kategorii produktowych z aktualnego portfolio Grupy Kapitałowej • Podwojenia liczby rynków eksportowych w perspektywie 3 lat • Aktualna prognoza wyników obejmuje rok 2024 i zakłada przychód skonsolidowany ze sprzedaży 539 mln zł oraz skonsolidowaną EBITDA 60 mln zł. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja rynkowa w kategoriach produkowanych przez Grupę Kapitałową oraz możliwość wystąpienia szeregu czynników o charakterze zewnętrznym ogranicza możliwości przedstawienia szacunków w dłuższej perspektywie czasowej.

Załączniki

Inne komunikaty