Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DMGROUP: strona spółki
15.05.2024, 12:47

DMG Wniosek Zarządu Dr. Miele Cosmed Group S.A. dotyczący podziału zysku netto Spółki za 2023 rok, zawierający rekomendację kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy

Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje,
iż w dniu 15 maja 2024 r. podjął uchwałę zawierającą wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto Spółki za 2023 rok, a także rekomendację kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy (dywidenda), o następującej treści: ”1. Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, przyjmuje następujący wniosek dotyczący podziału zysku netto Spółki za 2023 rok, zawierający rekomendację kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy (dywidenda): Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto Spółki za 2023 rok, zawierający rekomendację kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy (dywidenda). Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie Polityki dywidendowej na lata 2024-2026 i uwzględniając potrzeby inwestycyjne, wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group, wnioskuje do zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki o podział zysku netto Spółki za 2023 rok, w ten sposób, że Spółka przeznaczy do podziału między akcjonariuszy (dywidenda) 35,3% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group, wypracowanego w roku 2023, wynoszącego 22 221 000,00 zł, tj. kwotę 7 838 881,38 zł (0,09 zł na jedną akcję). Wypłata dywidendy zrealizowana zostanie z zysku jednostkowego netto Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2023, wynoszącego 8 668 690,13 zł. Pozostała kwota zysku w wysokości 829 808,75 zł zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy. Jest to zgodne z przyjętą Polityką dywidendową na lata 2024-2026, która przewiduje wypłatę minimum 35% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej. 2. Niniejszy wniosek Zarządu zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej Spółki, celem dokonania przez nią oceny tego wniosku. Następnie wniosek Zarządu wraz z oceną Rady Nadzorczej zostanie skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które podejmie uchwałę w sprawie podziału zysku, w tym w sprawie kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy (dywidenda).”

Inne komunikaty