Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
STARWARD: strona spółki
11.02.2024, 20:17

STA Zawarcie umów pożyczek z Przewodniczącym Rady Nadzorczej i innymi akcjonariuszami

Zarząd Starward Industries S.A. (dalej: „Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 lutego 2024 r., Emitent zawarł trzy umowy pożyczki (“Umowy”) z akcjonariuszami Spółki, w tym Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Bartoszem Karasińskim.
Na podstawie zawartych Umów pożyczkodawcy zobowiązali się w ciągu 2 dni od dnia ich zawarcia udzielić Spółce pożyczek na łączną kwotę 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), po 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) od każdego pożyczkodawcy. W/w pożyczki oprocentowane są na 6% (sześć procent) w skali roku. Kwoty pożyczek wraz z odsetkami mają zostać zwrócone pożyczkodawcom w terminie do dnia 1 stycznia 2025 roku. Celem zawarcia Umów jest zapewnienie Spółce środków wspomagających finansowanie bieżącej działalności.

Inne komunikaty