Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DIGITREE: strona spółki
12.02.2024, 13:10

DTR Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 12.02.2024 r. wpłynęło do Emitenta od Akcjonariusza Polinvest 7 S.a.r.l. zgłoszenie kandydatury Pana André Mierzwa na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Zgłoszenie wpłynęło w związku ze zwołanym na dzień 06.03.2024 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta oraz punktem 7 porządku obrad, przewidującym podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. Do zgłoszenia dołączono wszystkie niezbędne dokumenty, zgodnie z § 26 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A., w tym przede wszystkim zgodę na powołanie do Rady Nadzorczej, oświadczenie o niezależności, a także życiorys oraz kwalifikacje kandydata, które wraz ze zgłoszeniem kandydatury stanowią załącznik do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty