Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

INK Wstępne wyniki finansowe za 2023 rok

Zarząd spółki Instal Kraków S.A. (dalej zwanej „Spółką”) informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 12.02.2024 roku procesu rozliczania wyniku finansowego za 2023 rok powziął informację o następujących, wstępnych wynikach finansowych za 2023 rok:
2023 rok Przychody ze sprzedaży 297,9 mln PLN EBITDA 40,9 mln PLN Zysk brutto 41,6 mln PLN Zysk netto 34,5 mln PLN Zaprezentowane wyniki nie są ostateczne i mogą ulec zmianie po weryfikacji wewnętrznej. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie rocznym Spółki, który zostanie opublikowany w dniu 28.03.2024 roku.

Inne komunikaty