Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ATT Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu rezygnacji Pana Krzysztofa Kołodziejczyka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja obowiązuje z końcem dnia 13 lutego 2024 roku.
Pan Krzysztof Kołodziejczyk w przesłanym oświadczeniu nie podał przyczyny swojej rezygnacji. Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty