Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ATT Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A – korekta

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 18/2024 opublikowanym w dniu 14 lutego 2024 roku w wyniku oczywistej omyłki błędnie wskazano informację w sprawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Jest: „Jednocześnie uchwałą Rady Nadzorczej Spółki na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Hubert Kamola.” Powinno być: „Jednocześnie uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Hubert Kamola.” Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Inne komunikaty