Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ATT Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 14 lutego 2024 roku

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść dotychczas podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) w dniu 14 lutego 2024 roku wraz z wynikami głosowań.
Dokumenty będące przedmiotem głosowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem https://tarnow.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia oraz załączone do raportów bieżących nr 3/2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku, nr 5/2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku, nr 6/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku oraz nr 13/2024 z dnia 9 lutego 2024 roku. W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od pkt. 5 planowanego porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pełnomocnik Akcjonariusza – Skarbu Państwa zgłosił autokorekty projektów uchwały w przedmiocie: 1)powołania czł onka Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, aby w § 1 uchwały usunąć sformułowanie „obecnej kadencji”, 2) powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, aby w § 1 uchwały usunąć sformułowanie „obecnej kadencji”. Zarząd Spółki przekazuje również w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciwy do protokołu odnośnie uchwał nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 oraz 13. Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6,7,8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty