Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
JSW: strona spółki
15.02.2024, 18:22

JSW Zmiany w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A. – uzupełnienie raportów bieżących nr 6/2024 i nr 6/K/2024

W uzupełnieniu do raportów bieżących nr 6/2024 i nr 6/K/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„JSW”, „Spółka”] w załączeniu przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej osób powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.
Jednocześnie Zarząd JSW informuje, iż zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, osoby powołane w skład Rady Nadzorczej Spółki nie wykonują innej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w JSW. Osoby powołane z dniem 13 lutego 2024 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy w spółce cywilnej, spółce osobowej, spółce kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Osoby te nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 pkt 4, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty