Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ALIOR: strona spółki
21.02.2024, 18:12

ALR Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy za 2023 r.

Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje o otrzymaniu 21 lutego 2024 r. indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w którym KNF zaleca ograniczenie ryzyka występującego w działalności Banku poprzez niewypłacanie przez Bank dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. w wysokości większej niż 50%, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych.
Bank zaliczył do funduszy własnych zysk netto, osiągnięty w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. w kwocie 1 409 308 805 zł na poziomie jednostkowym oraz w kwocie 1 451 098 860 zł na poziomie skonsolidowanym. Jednocześnie KNF zaleciła Bankowi niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych.

Inne komunikaty