Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BNPPPL: strona spółki
22.02.2024, 18:05

BNP Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie spełnienia kryteriów do wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w roku 2023

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że 22 lutego 2024 r. otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) odnoszące się do polityki dywidendowej banków komercyjnych na 2024 r. („Polityka dywidendowa”), oceny nadzorczej Banku oraz danych sprawozdawczych Banku.
KNF stwierdziła, że według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Bank spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty dywidendy do 50% zysku Banku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zgodnie z podstawowymi kryteriami Polityki dywidendowej opublikowanej przez KNF 14 grudnia 2024 r. Dodatkowo, po uwzględnieniu jakości portfela kredytowego Banku, mierzonej udziałem należności niepracujących w łącznym portfelu należności sektora niefinansowego, z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, stopa możliwej wypłaty dywidendy, z uwagi na dobrą jakość kredytową, została podwyższona do 75%. W związku z powyższym KNF zaleciła ograniczenie ryzyka występującego w działalności Banku poprzez: 1) niewypłacanie przez Bank dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. w wysokości większej niż 75%, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych, 2) niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-05-23
BNP Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
94,00
+0,64
2024-05-21
BNP Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
96,40
-1,66
2024-05-17
BNP Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.
94,00
-0,85
2024-05-14
BNP QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
99,00
0,00
2024-05-08
BNP Wpływ Ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom
103,00
-2,43
2024-04-22
BNP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 16 kwietnia 2024 r.
103,00
-1,94
2024-04-18
BNP Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla BNP Paribas Bank Polska S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za rok 2024
102,50
0,00
2024-04-16
BNP Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 16 kwietnia 2024 r.
104,50
-1,91
2024-04-16
BNP Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2023
104,50
-1,91
2024-04-15
BNP Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
105,50
-1,42